Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Některým státům stačí jen kolem desítky poslanců

Parlament je základním pilířem každé demokracie. Jedná se o instituci, kde zástupci občanů přijímají rozhodnutí o politice a zákonodárství země. Velikost parlamentů se však může výrazně lišit. V tomto článku se podíváme na nejmenší parlamenty na světě.

  1. Nauru

Nauru je nejmenší republikou na světě s pouhými 10 tisíci obyvateli. Země se nachází v Tichomoří a její parlament se skládá z pouhých 19 členů. Nauruský parlament má také nejvyšší poměr zástupců občanů na jednoho poslance na světě.

  1. Tuvalu

Tuvalu je malá ostrůvková země v Tichomoří s asi 11 tisíci obyvateli. Její parlament se skládá z 15 poslanců, což z ní činí jednu z nejmenších parlamentů na světě.

  1. Mikronésie

Mikronésie je federální republika v Západním Tichomoří a její parlament se skládá z 14 členů. I přesto, že Mikronésie má mnoho ostrovů, většina obyvatel žije na čtyřech hlavních ostrovech, což vysvětluje menší počet poslanců.

  1. Palau

Palau je malý ostrovní stát v západní části Tichomoří. Jeho parlament se skládá z 16 poslanců a jeho systém vlády je založen na americkém modelu.

  1. Saint Kitts a Nevis

Saint Kitts a Nevis jsou dvě ostrovní země v Karibiku, které jsou spojeny jako federace. Jejich parlament se skládá z 14 členů. Tyto země jsou také nejmenší zemí na světě, která je členem Organizace amerických států.

  1. Marshallovy ostrovy

Marshallovy ostrovy jsou souostrovím v západním Tichomoří a jejich parlament se skládá z 33 členů. Navzdory tomu je stále jedním z nejmenších parlamentů na světě.

  1. Vatikán

Vatikán je nejmenší suverénní stát na světě s pouze několika set obyvateli. Země nemá tradiční parlament, ale zastupuje ji Svatý stolec, což je vládnoucí instituce katolické církve.

  1. Některé z britských zámořských území

Některé z britských britských zámořských území mají také velmi malé parlamenty. Například Montserrat, britské zámořské území v Karibiku, má jednokomorový parlament s pouhými 9 členy. Podobně Anguilla, další britské zámořské území v Karibiku, má jednokomorový parlament s 11 členy.

I když tyto země mají malé parlamenty, to neznamená, že jsou méně důležité nebo že mají méně práv. Ve skutečnosti mohou mít malé parlamenty některé výhody, jako je větší jednoduchost v rozhodovacím procesu a snadnější komunikace mezi zástupci občanů a vládou.

Je také důležité si uvědomit, že velikost parlamentu není vždy zárukou úspěchu demokracie. Existují země s velkými parlamenty, kde jsou občané nedostatečně zastoupeni a kde se stávají obětí korupce a nedemokratických praktik.

V každém případě je důležité, aby parlament byl co nejvíce zastupitelský a aby zástupci občanů byli schopni efektivně reprezentovat jejich zájmy a přijímat rozhodnutí, která budou v souladu s demokratickými principy a potřebami země.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře nejsou povoleny.